معرفی و تاریخچه شرکت

در شهریور ماه سال 1394 هیات مدیره شرکت نفت سپاهان طرح استقرار سیستم توزیع مویرگی محصولات نهایی را تصویب نمود و مقرر شد این فعالیت در یکی از شرکت های تابعه راه اندازی گردد.

در انتهای سال 1394 ، شرکت کیمیا اسپیدی قشم مامور گردید محصولات نفت سپاهان را در استانهای منتخب به فروش رسانده و توزیع مویرگی نماید .

فعالیت شرکت با جذب و استخدام نیروهای متخصص و با تجربه در فرآیند فروش مویرگی آغاز و مطابق برنامه تعیین شده در پایان خرداد ماه سال 95 عملیات فروش در استان تهران آغاز گردید.

 

فعالیت اصلی شرکت

فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از :

الف: صادرات، واردات و فروش کالا

ب: قبول و اعطای نمایندگی حمل و نقل دریایی یا زمینی مرتبط با موضوع شرکت

ج: انجام هر گونه سرمایه گذاری، همچنین انجام هر نوع عملیات قانونی که جهت انجام مقاصد بندهای (1) و (2) این ماده لازم ومفید تشخیص داده شود

د: خرید، اجاره، راهبری و فروش هر نوع کشتی و شناور و سوخت رسان

هـ : ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت، به تنهایی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

و: اخذ نمایندگی موسسات و شرکتهای معتبر داخلی وخارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

ز: به طور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و بازرگانی و صنعتی مجاز داخلی و یا خارجی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد اقدام نماید

ح: ارائه خدمات بازرگانی، آموزشی و پژوهشی در چارچوب اهداف شرکت

ط: انجام فعالیتهای لازم در راستای اهداف شرکت از قبیل واردات، خرید، فروش و صادرات کالاها و خدمات با استفاده ازکلیه ابزارهای متداول اقتصادی و تاسیس شعبات و نمایندگی در داخل وخارج از کشور

ی: تحصیل هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انجام سایرروش های تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره 715/89 مورخ 18/12/1389 سازمان منطقه آزاد قشم


خداوند را شاکریم که عنایت و لطف بی واسطه خود را شامل حال ما نموده تا در گرو تلاش و کوشش همکاران و پرسنل زحمتکش و مدیران محترم در سطوح مختلف و نیز مساعدت ویژه مجموعه نفت سپاهان ، صفحه ی زرین دیگر از کارنامه فعالیت های شرکت کیمیا اسپیدی قشم را رقم زنیم.