مشتریان ما

مشتریان گرانقدر شرکت کیمیا اسپیدی قشم در داخل و خارج از کشور :

  • اتوسرویسها (تعویض روغنی)
  • فروشندگان جزئی و کلی روغن
  • نمایندگیهای شرکتهای تولید کننده و وارد کننده خودرو و موتور
  • مالکین لنج ها و قایقها
  • مالکین موتورهای دیزلی و بنزینی ثابت
  • خریداران روغن پایه
  • سازمانهای دارای ناوگان خودروئی و موتوری
  • شرکتهای تعاونی حمل و نقل
  • پایانه های حمل مسافر و کالا
pic