محصولات

روغن سپاهان توربو با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب و افزودنی های مناسب برای کاربری در توربین های بخار و آبی فرموله شده است. خاصیت جدایش سریع از آب این روغن می تواند سیستم را در مقابل زنگ زدگی و خوردگی محافظت نموده و موجب افزایش عمر سیستم گردد .

 

مشخصات فنی سپاهان توربو

نتیجه

روش آزمون

واحد

ویژگی

100 68 46 32 - - گرید SAE
100 68 46 32 ASTM D-445 mm2/s (cSt) گرانروي كينماتيك در C° 40
95 100 100 115 ASTM D-2270 - شاخص گرانروي (VI)
885 878 864 861 ASTM D-4052 Kg/m3 دانسيته در C° 15.6
230 228 200 200 ASTM D-92 °C نقطه اشتعال
9- 9- 9- 12- ASTM D-97 °C نقطه ریزش
1a 1a 1a 1a ASTM D-130 Stage خوردگی مس
Pass Pass Pass Pass ASTM D-665 - زنگ زدگی
 
 

DIN

51515 part 1

GE-GEK 32568F
ISO 8068 L-THA
Siemens TLV 9013 04/01
BS 489
ISIRI 11298-5
 
 
 • توربین های بخار و آبی در سیکلهای ترکیبی نیروگاههای برق
 • سیستم انتقال قدرت بدون نیاز به روغن EP دار
 • کمپرسورها و سیستم های هیدرولیک
 • توربین های گازی با شرایط ملایم کاری
 • انواع کاربری هایی که نیاز به روغن R&O دارند
 • پایداری خوب در مقابل اکسیداسیون و حرارت
 • جدا شدن بسیار خوب از آب
 • محافظت در مقابل زنگ زدگی و خوردگی
 • افزایش عمر سیستم
 • مقاومت در برابر ایجاد کف و آزاد سازی سریع هوا
 • بشکه 208 لیتری
 • در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار می نماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است.
 • این محصول در شرایط محیطی پایدار و غیر خورنده بوده و باعث خارش پوست و چشمها نمیگردد.
 • از تماس مکرر و طولانی مدت با روغن کارکرده اجتناب کنید. در صورت تماس با پوست، با آب و صابون بشویید.
 • بمنظور حفظ محیط زیست روغنهای کارکرده را به مراکز جمع آوری تحویل نمایید.