چشم انداز در افق 1400

شرکت کیمیا اسپیدی قشم قصد دارد تا در افق 1400 ضمن افزایش ضریب مشتری فعال بالای 80 درصد در شعب خود، از طریق توسعه شعب و افزایش فروش، سهم هدف گذاری شده از فروش محصولات نهایی شرکت نفت سپاهان را از آن خود نماید. در این راستا افزایش توانمندی سرمایه های سازمانی ، استفاده از راهکارهای خلاقانه و توسعه کمی و کیفی شبکه توزیع مویرگی در دستور کار خواهد بود.ماموریت

شرکت کیمیا اسپیدی قشم قصد دارد تا در افق 1400 ضمن افزایش ضریب مشتری فعال بالای 80 درصد در شعب خود، از طریق توسعه شعب و افزایش فروش، سهم هدف گذاری شده از فروش محصولات نهایی شرکت نفت سپاهان را از آن خود نماید. در این راستا افزایش توانمندی سرمایه های سازمانی ، استفاده از راهکارهای خلاقانه و توسعه کمی و کیفی شبکه توزیع مویرگی در دستور کار خواهد بود.ارزش های محوری

قانـون‌ و اخلاق مـداری

مشتری‌مداری

خلاقیت و دانش‌مـداری

کرامت انسانی

مسئولیت‌پذیری اجتماعی