تماس با کیمیا اسپیدی

1

ادرس شرکت

تهران کیلو متر 22 جاده مخصوص کرج - انبار شماره 5 نفت سپاهان -پلاک 50

1

تلفن تماس دفتر مرکزی

021-44987545-8

تلفن دفتر فروش تهران

021-44982387

تماس با شعب و دفاتر فروش استانی