OK
speedy
baner
روغن هیدرولیک

روغن سپاهان هیدرولیک ویژه از روغن پایه معدنی و افزودنی های مناسب برای انواع سیستم های هیدرولیک طراحی شده است

توضیحات بیشتر
روغن توربین

روغن سپاهان توربو با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب و افزودنی های مناسب برای کاربری در توربین های بخار و آبی فرموله شده است

 توضیحات بیشتر

روغن کمپرسور

روغن سپاهان کمپرسور VDL از روغن پایه معدنی و افزودنی های مناسب برای استفاده در کمپرسورهای هوا از نوع مارپیچی و تیغه ای فرموله شده است

 توضیحات بیشتر

روغن حرارت GTB

روغن سپاهان حرارت GTB با پایه کاملا سنتزی ،محصولی با کارآیی فوق العاده جهت استفاده در سیستم های حراراتی بسته غیر مستقیم میباشد 

توضیحات بیشتر
روغن ابزار

روغن صنعتی سپاهان ابزارترکیبی از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی ضد سایش  برای استفاده در قطعات ماشین ابزار فرموله گردیده است

توضیحات بیشتر