OK
speedy

محصولات ما در یک نگاه


روغن موتور مناسب خودرو شما

title-left. title-right
bg-corner

انتصاب مدیر عامل جدید شرکت کیمیا اسپیدی قشم

جناب آقای مهندس چنگیز نظامیوند چگینی فرد به عنوان مدیر عامل جدید شرکت کیمیا اسپیدی قشم منصوب شد

458 0

بازدید مدیرعامل و مدیران فروش شرکت کیمیا اسپیدی قشم

بازدید مدیرعامل و مدیران فروش شرکت کیمیا اسپیدی قشم از اتوسرویس های برتر استان خراسان

572 0

بازدید مهندس معماریان پور از اتو سرویسهای استان اهواز و حومه

گزارش بازدید مدیرعامل محترم شرکت کیمیا قشم از اتوسرویس های شهر اهواز و حومه. مورخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸

1087 0

بازدید مهندس معماریان پور از اتو سرویسهای استان کرمان

در هفته گذشته، با حضور مدیریت محترم عامل شرکت پخش کیمیا اسپیدی قشم، جناب آقای مهندس معماریان پور و تیم فروش استان تهران بازدید از دفتر، انبار و وضعیت فروش در استان کرمان صورت پذیرفت.

1144 0

فیلتر روغن یکبار مصرف است؛ لطفا آن را تعویض کنید!

روغن موتور خودرو با عبور از فیلتر روغن تصفیه شده و این فیلتر بر طول عمر و بازدهی موتور خودروها میافزاید.

1424 0

بازدید مدیریت محترم عامل شرکت کیمیا اسپیدی قشم از اتوسرویس های برتر استان تهران

بازدید مدیریت محترم عامل شرکت کیمیا اسپیدی قشم، جناب آقای مهندس معماریان پور به همراه تیم فروش استان تهران از مشتریان برتر اسپیدی: جناب آقای اکرمیان، جناب آقای جعفری و جناب آقای حاجی آبادی.

1861 0
bg-corner